zo zichtbaar en toch geen spoor van herinnering,

zo blijft het achter

Rutger Kopland

En ergens moet een spoor zijn

van het land dat ik begreep

Ilja leonard Pfeiffer

zog

gedichten