het wrijft zich naar binnen
als een krijtwit nabeeld op je netvlies

Ingmar Heytze

deze handen die niets vangen
dan een brokkelbeeld, een onbepaald persoon

Leonard Nolens

panorama

beeld en woord