het wrijft zich naar binnen
als een krijtwit nabeeld op je netvlies

Ingmar Heytze

deze handen die niets vangen
dan een brokkelbeeld, een onbepaald persoon

Leonard Nolens

panorama

beeld