U kan inzenden met bijlage

naar roer.inzendingen@gmail.com


We verwelkomen naast gedichten

ook fotografie, tekeningen graphic poems, 

videogedichten, potcasts en klankschappen

Vermeld ook voor welke rubriek u inzendt!

Maandelijks lichten we één gedicht uit.

Bundels kunnen ook ingezonden worden ter bespreking, 

zowel digitaal als per post naar:

Roer redactie
Klokstraat 35, bus 1

8000 Brugge
 

inzenden